Euroopa täitemenetluse alustamine

  • Kui Eesti kohus on teinud Teie kasuks kohtuotsuse, kuid võlgnik elab või tema vara asub mõnes teises riigis ning otsust ei saa Eestis täita, siis alustame Euroopa täitemenetlusega ning esitame Eesti kohtuotsuse tunnustamise taotluse välisriigi kohtule või vastava taotluse päritolu riigi täitevametile, et otsust saaks täita võlgniku elukohas või tema vara asukohas.