Teenused korteriühistule

Sissenõudetempel korteriühistutele

Aastatasu 23 EUR (koos km-iga). Sissenõudetempliga võib märgistada kõiki kordus- ja esmaarveid võlglastele.

Palun tasuda määratud tähtajaks! Järelvalvet teostab BALTI VÕLGADE SISSENÕUDMISE KESKUS OÜ
www.sissenoudekeskus.ee
tel: +372 7 349 655

Balti Võlgade Sissenõudmise Keskus OÜ (BVSK) osutab korteriühistutele korteriomanike võlgade tervikliku sissenõudmise teenust.

Teenus on loodud spetsiaalselt korteriühistutele ning annab võimaluse lühikese aja jooksul katta korteriomanike majandamiskulu (halduskulu ja kommunaalteenuste) võlgnevuse. Osutatava teenuse maksab kinni võlgnik.  Korterühistu ei pea sissenõudekulu finantseerima teiste korteriomanike arvelt ning ootama lõputult võla laekumist. Enamus võlga kaetakse maksimaalselt 4 kuu jooksul.

Teenuse kirjeldus:

Korteri majandamiskulude võlgnevuse sissenõudmine, tasu 15%(koos km-iga) sissenõutud summalt. Sissenõudetasu lisatakse koguvõlgnevusele. Võla ositi tasumise korral arvestatakse teenustasu igalt laekumiselt.

Sissenõutavat võlgnevust võimalik suurendada igakuiselt lisanduvate majandamiskulude maksete ja viivise võrra.

Kui selgub, et kogu võlgnevust ei õnnestu sisse nõuda maksimaalselt 4 kuu jooksul teeb BVSK korteriühistule ettepaneku võlgnevuse ostmiseks.

BVSK ostab kokkuleppel korteriühistutega korteriomanike majandamiskulu võlgnevusi. Võla loovutamisel tasub BVSK koheselt kuni 60% loovutatud põhiosavõlalt ning peale tasutud summa laekumist BVSK-le tasub BVSK ülejäänud põhiosavõlgnevuse kokku kuni 40% ulatuses vastavalt põhiosa võlgnevuse laekumisele. Võlgnevuste ostmise eelduseks on võimalus rakendada võlgnikule viivist määraga vähemalt 0,07 % päevas.

Võlgu ostab BVSK eelkõige järgmistes piirkondades: Tallinn, Tartu, Pärnu, Viljandi, Rakvere.

Meie esindused asuvad Tallinnas ja Tartus.
Huvi korral palume ühendust võtta e-posti teel info@sissenoudekeksus.ee või helistada telefonil 7349648.